Kullanım Koşulları

KULLANIM ŞARTLARI

aynigunteslim.com (AGT) internet sitesini üye olarak veya üye olmadan (kısaca Kullanıcı) ziyaret etmekle, işbu Kullanım Şartlarını, Kullanım Şartlarında yapılacak değişiklikleri ve sonradan yer alacak tüm hususları kayıtsız/şartsız olarak kabul ettiğinizi, herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz. Siteyi doğrudan veya dolaylı olarak ziyaret eden ya da üyelik hesabı açan herkes, Kullanıcı sıfatını taşır.

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. İşbu sitenin sahibi HÜRRİYET MAH.REYHAN SK.NO.26/A KARTAL/İSTANBUL adresinde yer alan AGT KURYE HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ (AGT)’dir. İnternet sitesinde sunulan hizmetleri ve içeriği AGT sağlamaktadır.

1.2. AGT işbu Kullanım Şartlarını, internet sitesinde yer alan her tür bilgi ve içeriği, kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. İnternet sitesine erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi bu şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3 AGT sitesini ziyaret etmekle ve hizmetleri kullanmakla; 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu kullanım koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğiniz beyan etmiş olursunuz.

2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1 Siteye, gelecekte konulabilecek olan üyelik formunun doğru ve gerçek bilgilerle doldurulması ve AGT tarafından onaylanması ile üye olunabilir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin AGT tarafından reddedilebilir veya ilave koşullar talep edilebilir. AGT lüzumlu bulması durumunda üyeliği sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu reddedebilir. Kullanıcı hak ve yükümlülüklerin bir kısmını veya tamamını üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez.

2.2 Kullanıcı, internet sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden, içerikten yararlanmak için AGT tarafından belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmeyi, her türlü bilgiyi doğru ve gerçek olarak girmeyi, bilgilerde değişiklik olması halinde güncellemeyi, kendisinin belirlediği “kullanıcı adı” ve “şifre”yi üçüncü kişilerle paylaşmamayı, korumayı, kollamayı veya herhangi bir şekilde kullandırmamayı kabul etmiştir.

2.3 İnternet sitesinin tasarım, görsel, veritabanı dahil vs tüm görsel ve içeriklerine ait tüm hakları, mevzuatta yer alan ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları AGT’ye aittir ve mevzuat uyarınca korunmaktadır.

2.4 AGT, internet sitesi dahilinde verdiği hizmetler ve içeriklere yenilerini ilave etmek, kapsam ve sunulma şartları ile internet sitesi dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, uyarlama, kullanıcı ve üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. AGT, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden herhangi bir biçimde kullanabilir. Kullanıcılar bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup açıklanan koşullar internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı internet sitesine ziyaret etmek ve/veya kullanmakla yapılan değişiklik ve güncellemeleri kabul etmiş sayılırlar.

2.5 Kullanıcılar kusursuz dahi olsalar AGT’ye zarar vermeme, AGT’nin zarar görme tehlikesi oluşturmama amaçlarıyla internet sitesini ziyaret edebilirler ve işlem yapabilirler. Kullanıcıların internet sitesi dahilinde yaptığı tüm işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar hukuki ve cezai yükümlülüklerden AGT’nin sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.

2.6 Kullanıcı internet sitesi dahilinde bulunan tüm resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak hukuka aykırılık teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul etmektedir.

2.7 Kullanıcılar internet sitesi dâhilinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, AGT’nin ve üçüncü kişilerin itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan eylemleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici davranışlarda bulunmayacağını kabul etmektedir.

2.8 AGT, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. AGT aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. AGT’nin ve sunulan hizmetlerin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için AGT’nin işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına buna dair kişisel bilgelilerin kullanımı, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin olarak gizlilik ve kişisel veriler politikası/bilgilendirmesi şartlarına ilişkin metni de okuyarak kullanıcı onay vermektedir. Bu doğrultuda kullanıcı gizlilik ve kişisel veriler politikasına ise her zaman aynigunteslim.com linkinden her zaman ulaşabilir.

2.9 AGT, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının AGT’ye yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

2.10 İnternet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi veya hizmetin belirlenen şartı/amacıyla ve/veya AGTnin “Kullanım Şartları” çerçevesinde erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; AGT’nin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

2.11 AGT, internet sitesinin içeriklerini öğrenme, hizmetlerden hukuka ve iş bu koşullara uygun olarak faydalanma gayesi ile görüntülemeye ve AGT internet sitesini kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak içeriklere ulaşılmaya çalışılması, her türlü bilgi ve verinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması dahil AGT’nin açıkça yazılı onayı olmayan benzer tüm eylemlerin işlenmesine AGT tarafından kesinlikle izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; AGT’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

2.12 İnternet sitesinin tamamının ve/veya herhangi bir kısmının bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, internet sitesinin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, “Site”nin ve internet sitesindeki içeriğin “Kullanım Şartları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup AGT’nin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde AGT, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu” olduğunu kabul etmektedir.

2.13 İnternet sitesinde verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan AGT’nin sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul etmektedir.

2.14 AGT tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, yazılı olarak feragat edilmediği sürece, AGT’nin bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

2.15 Kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin veya bazılarının emredici yasa kurallarına aykırı olması halinde, bu durum kullanım şartlarının tümünü etkilemeyecek, kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. Aykırılık teşkil eden hükümlerin yerine yenileri her zaman eklenebilecektir.

2.16 Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. AGT’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

2.17 Bu internet sitesi AGT’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. AGT, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

2.18 İnternet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan AGT sorumlu değildir. AGT, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla “AGT Veritabanı”, “AGT Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları AGT’ye ait ve/veya AGT tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, AGT hizmetlerini, AGT bilgilerini ve AGT’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının AGT’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu şartlar dahilinde AGT tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde AGTnin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu şartlar dahilinde AGT tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde AGT, AGT hizmetleri, AGT bilgileri, AGT telif haklarına tabi çalışmaları, AGT ticari markaları, AGT ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4. MÜCBİR VE AGT’DEN KAYNAKLANMAYAN SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan ve AGT’den kaynaklanmayan diğer tüm durumlarda geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde AGT’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve AGTnin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu şartların uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu şartlar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu şartlardan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu şartlar AGT tarafından internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu şartları ve zaman içinde yapılan değişiklikleri internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.